Sử dụng hình ảnh của người khác để bôi nhọ xử lý như thế nào?

“Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm gồm có thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm; thiệt hại do danh dự, uy tín của tổ chức bị xâm phạm.

a01cb9677acf388f286f45f9d8b15f3b

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp người yêu cũ sử dụng hình ảnh để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín nhằm phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì xử lý thế nào?

Xâm phạm quyền hình ảnh của người khác và trách nhiệm dân sự, hính sự
Các loại thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm và mức bồi thường thiệt hại
Bồi thường thiệt hại do danh dự bị xâm phạm quy định như thế nào?

Chào anh/chị em có vấn đề nhờ anh/chị giúp đỡ
Trước khi lấy chồng em có quen một người bạn trai được một thời gian nhưng sau đó thì em lập gia đình,bây giờ đã được 3 năm rồi nhưng người đó cứ gởi những hình ảnh lúc trước tụi em đi chơi riêng với nhau cho chồng em bằng trang mạng facebook và dùng tên khác.Em chắc chắn là anh ta vì chỉ có anh ta mới có những hình ảnh đó, có những tấm e bị chụp lén, rồi những đoạn ghi âm tụi em nói chuyện với nhau nữa. Cứ như vậy hoài chắc gia đình em tan nát. Em muốn nhờ anh/chị tư vấn em có thể kiện anh ta vì tội phá hoại gia đình em không và trình tự như thế nào, em có thể liên hệ ai để được giúp đỡ. Em xin chân thành cám ơn.

Xử lý hành vi sử dụng hình ảnh người khác để bôi nhọ danh dự

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã khẳng định người yêu cũ của bạn đã sử dụng các thông tin, hình ảnh của bạn trước đây gửi cho chồng bạn nhằm mục đích phá vỡ mối quan hệ của vợ chồng bạn.

Hành vi sử dụng hình ảnh của bạn đã vi phạm về quyền đối với hình ảnh của cá nhân theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể:

“2. Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.”

Với hành vi này người đó có thể đã xâm phạm về danh dự, nhân phẩm và uy tín của bạn. Do đó, người đó sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại với hành vi của mình gây ra cho bạn theo Điều 611 Bộ luật dân sự 2005 có quy định về Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

“1. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm, thiệt hại do danh dự, uy tín của pháp nhân, chủ thể khác bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

2. Người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá mười tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.”

Tại Mục 3 Phần II Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP Nghị quyết hướng dẫn quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có quy định như sau:

“Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm gồm có thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm; thiệt hại do danh dự, uy tín của tổ chức bị xâm phạm.

3.1. Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại bao gồm: chi phí cần thiết cho việc thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị thiệt hại; chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc, cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị thiệt hại và các chi phí thực tế, cần thiết khác để hạn chế, khắc phục thiệt hại (nếu có).

3.2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

a) Nếu trước khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm có thu nhập thực tế, nhưng do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm người bị xâm phạm phải thực hiện những công việc để hạn chế, khắc phục thiệt hại, nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó.

3.3. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

c) Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị xâm phạm trước hết do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào mức độ tồn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.”

Ngoài ra, trường hợp nghiêm trọng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự. Cụ thể:

“1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

A) Phạm tội nhiều lần;

….”

Bạn có thể gửi đơn đến cơ quan Tòa án giải quyết việc dân sự hoặc gửi đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an địa phương bạn để được giải quyết (trường hợp nghiêm trọng).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *